Budowa Centrum Przesiadkowego
u zbiegu ulic Wyszyńskiego/ Edukacji w Tychach

Aktualności

 Start / Aktualności / szczegóły


Otwarcie Centrum Przesiadkowego

2023-02-01

W środę, 1 lutego 2023 roku do użytku oddane zostało Centrum Przesiadkowe, u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji w Tychach, w pobliżu Szpitala Wojewódzkiego Megrez. Obiekt czynny jest całodobowo, 7 dni w tygodniu.

Miejsca parkingowe dostępne są wyłącznie dla pojazdów samochodowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony (w przypadku pojazdów elektrycznych 4,25 tony) i długości pojazdu do 5 m oraz motocykli jak również dla rowerów, gdzie strefa dla rowerzystów stanowi odrębną część budynku.

Obiekt funkcjonuje w oparciu o system Park&Ride, z którego korzystać mogą tylko Ci kierowcy, którzy planują dalszą podróż komunikacją zbiorową. Osoba korzystająca z parkingu powinna posiadać bilet upoważniający do przejazdu środkami komunikacji zbiorowej lub potwierdzenie jego zakupu, bądź w szczególnych przypadkach inne uprawnienie do korzystania z komunikacji zbiorowej.

Jednorazowy postój pojazdu na Parkingu nie może przekroczyć 12 godzin od momentu wjazdu na Parking do momentu jego opuszczenia (decyduje data i godzina wjazdu widniejąca na wydruku dowodu wjazdu oraz data i godzina wyjazdu danego pojazdu).

Za korzystanie z parkingu zgodnie z przeznaczeniem, nie będą pobierane żadne opłaty.

W przypadku złamania postanowień Regulaminu Centrum Przesiadkowego, w tym:
- stwierdzenia korzystania z Parkingu przez osobę nie posiadającą biletu upoważniającego do przejazdu środkami komunikacji zbiorowej lub potwierdzenia jego zakupu, bądź w szczególnych przypadkach innego uprawnienia do korzystania z komunikacji zbiorowej
- zgubienia lub zniszczenia jednorazowego dowodu wjazdu na Parking
- korzystania z miejsca postojowego po upływie 12 - tej godziny od pozostawienia pojazdu na Parkingu
- korzystania z miejsca postojowego przez pojazd nieuprawniony do korzystania z Parkingu;
kierowca zobowiązany będzie do zapłaty kary w wysokości 100,00 zł.

Aby skorzystać z parkingu należy: Przy wjeździe na parking podjechać pod szlaban wjazdowy i z terminala pobrać jednorazowy wydruk dowodu wjazdu, który następnie należy umieścić w pojeździe w widocznym miejscu, pozwalającym na odczytanie jego treści, w tym daty i godziny wjazdu. Przy wyjeździe z parkingu podjechać pod szlaban wyjazdowy i na terminalu wyjazdowym nacisnąć przycisk otwierający szlaban.

Na parkingu znajduje się 117 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 57 zlokalizowanych w poziomie parteru i 60 miejsc postojowych w poziomie +1, w tym 5 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w północno-wschodniej i zachodniej części parkingu, przygotowano 48 miejsc postojowych dla rowerów oraz 22 miejsca dla motocykli.

W ramach projektu zamontowano monitoring. Dodatkowo w strefie wjazdu znajduje się pomieszczenie dozoru, umożliwiające kontrolę wjeżdżających i wyjeżdzających samochodów. Korzystanie z nowoczesnej infrastruktury Centrum Przesiadkowego zapewni podróżującym komfort podróżowania, usprawni i przyśpieszy przesiadanie się osobom zmieniającym środek transportu, jak również spowoduje efektywniejsze wykorzystanie komunikacji miejskiej w Tychach.

Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 13 mln zł., z czego ponad 81 % wydatków kwalifikowanych, tj. 9,4 mln zł stanowi dofinansowanie z UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.