Budowa Centrum Przesiadkowego
u zbiegu ulic Wyszyńskiego/ Edukacji w Tychach

O Projekcie


U zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji w Tychach (obok Szpitala Wojewódzkiego) powstanie dwupoziomowy parking typu Park&Ride dla samochodów, motocykli i rowerów.

Na nowym parkingu znajdzie się 117 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (57 miejsc na parterze i 60 miejsc na pierwszym piętrze), a także 48 miejsc postojowych dla rowerów oraz 22 miejsca postojowe dla motocykli. Projekt obejmuje ponadto przebudowę istniejących ciągów pieszych, budowę nowych odcinków chodników i ścieżek rowerowych o łącznej długości 675 metrów, a także wymianę dwóch wiat przystankowych zlokalizowanych po obu stronach ulicy Wyszyńskiego.

Parking Park&Ride posiadać będzie dwie kondygnacje nadziemne. Dolną, przeznaczoną na garaż zamknięty oraz górną, gdzie przewidziano parking otwarty, zadaszony, z ażurowymi ścianami zewnętrznymi. W strefie wjazdu znajdować się będzie pomieszczenie dozoru, umożliwiające kontrolę wizualną wjeżdżających i wyjeżdżających samochodów.

Przewidziano także szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych. By zapewnić im dostęp do obu kondygnacji parkingu Park&Ride wejście na parter budynku wyrównane zostanie z poziomem chodnika. W jednej z klatek znajdować się będzie dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W pobliżu dźwigu, na obu kondygnacjach, wyznaczone zostaną miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wszystkie ciągi piesze zaprojektowano w sposób ułatwiający poruszenie się osobom na wózkach inwalidzkich, osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osobom starszym.

Całkowita wartość projektu pn. "Budowa centrum przesiadkowego przy zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji w Tychach" wynosi 14 884 531,76 zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego stanowi ponad 81% proc. (11,5 mln zł).

Cele projektu:

Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów.

Parametry techniczne budynku:

DANE OGÓLNE BUDYNKU

Budynek garażowy, niski, dwie kondygnacje nadziemne.

Poziomy poszczególnych kondygnacji:

  • PARTER poziom posadzki 0,00m=259,40m n.p.m.
  • PIĘTRO poziom posadzki +3,37m

Ilość miejsc postojowych w garażu:

  • 57 na parterze(garaż zamknięty)
  • 60 na poziomie +1(garaż otwarty)

Ilość miejsc postojowych dla rowerów 48, ilość miejsc postojowych dla motorów 22.

POWIERZCHNIA, KUBATURA, WYMIARY

Powierzchnia zabudowy

1 826,83m2

Powierzchnia całkowita

3 448,8m2

Powierzchnia użytkowa

3 316,63m2

Kubatura brutto obiektu

12 142,9m3

Wysokość budynku

7,1m

Szerokość budynku

30,4m

Długość budynku

66,6m

 

Koszty inwestycji zgodne z umową o dofinansowanie:

Całkowity koszt realizacji projektu:                        14 884 531,76 PLN

Wydatki kwalifikowane:                                         14 150 727,81 PLN

Dofinansowanie z UE:                                           11 500 000,00 PLN

Zagospodarowanie terenu

Rzut parteru, Rzut 1 piętra

Rzut dachu, Przekrój AA

  • Pełny regulamin określający zasady korzystania z Centrum Przesiadkowego można znaleźć tutaj